Year 2016, Volume 13 , Issue 2, Pages 1 - 4 2016-10-01

The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers
Etlik Piliçlerin İleum Histolojisi ve Goblet Hücre Sayısı Üzerine Farklı Kesim Canlı Ağırlığının Etkisi

İsa Coşkun [1] , Gamze Bat [2]


The aim of this study was to determine the effect of different live weights at the end of the 42-day growing season on the number of ileum histomorphology and ileum goblet cells in broiler chickens. In this study, 300 one day old male Ross 308 broiler chickens obtained from commercial hatchery were used. Broilers were fed at 42 days (23% CP and 3060 kcal/kg ME between 0-21 days; %20 CP and 3155 kcal/kg ME between 21-42 days). At the end of the study, broiler chicks selected according to live weight Light (L=2200±5g), Medium (M=2400±5g), Heavy (H=2600±5 g) and slaughtered 20 broilers for per weight group. At the end of the study, it was found that villi length, villi width, ileal goblet cell numbers, horizontal villi length and crypt depth was not different among the groups. Lamina muscularis mucosae was higher in medium weight group than those of Light and Heavy weight groups. Although villi length was not different among the groups, villi length was tend to increase according to live weight rising. As a result, there was no significant difference between ileum histomorphologic parameters and live weight difference of broilers fed with the same diet and reared in the same environmental conditions. It is though that difference in live weight resulted from the competition between broilers. To conclude, inclusion of feed additives that helps to development of digestive system may be useful for growth by powering the immune system of broiler throughout 42 days rearing period.
Bu çalışmanın amacı, etlik piliçlerde 42 günlük yetiştirme dönemi sonunda oluşan farklı canlı ağırlıkların ileum histomorfolojisi ve goblet hücre sayısı üzerine etkisini belirlemektir. Çalışmada yerel bir firmadan satın alınan 300 adet günlük yaşta Ross 308 erkek etlik piliç kullanılmıştır. Etlik piliçler 42 gün süre (0-21. günlerde %23 HP ve 3060 kcal/kg ME; 21-42 günlerde %20 HP ve 3155 kcal/kg ME) beslenmişlerdir. Deneme sonunda etlik piliçler canlı ağırlıklarına göre Küçük (K=2200±5g), Orta (O=2400±5g) ve Büyük (B=2600±5 g) olarak üç gruba ayrılmış ve her gruptan 20 hayvan kesilmiştir. Deneme sonunda villi boyu, villi kalınlığı, goblet hücre sayısı, enine villi boyu ve kript derinliği bakımından gruplar arasındaki farklılık önemsiz bulunmamıştır. Lamina muscularis mukoza kalınlığı ise O grubunda diğer gruplardan yüksek bulunmuştur. Villi boyunda gruplar arası farlılık önemsiz olmasına rağmen villi boyu canlı ağırlığa göre artış eğilimi göstermiştir. Sonuç olarak aynı yemle ve aynı çevresel şartlarda yetiştirilen hayvanlarda oluşan canlı ağırlık farkı ile ileum histomorfolojik parametreler arasında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Oluşan canlı ağırlık farkının hayvanlar arasındaki rekabetten kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine de etlik piliçlerin 42 günlük yetiştirilme dönemlerinde hayvanların sindirim sistemlerinin gelişimine katkı sağlayacak yem katkı maddelerinin rasyon ilavesinin hayvanların bağışıklık sistemlerini güçlendirerek büyümelerine yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır
Other ID JA89EC93PT
Journal Section Research Article
Authors

Author: İsa Coşkun

Author: Gamze Bat

Dates

Publication Date : October 1, 2016

Bibtex @ { jpr390853, journal = {Journal of Poultry Research}, issn = {1302-3209}, eissn = {2147-9003}, address = {avukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şehit Cem Ersever Caddesi 9/11 Gayret Mahallesi Yenimahalle/ANKARA}, publisher = {Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {1 - 4}, doi = {}, title = {The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers}, key = {cite}, author = {Coşkun, İsa and Bat, Gamze} }
APA Coşkun, İ , Bat, G . (2016). The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers. Journal of Poultry Research , 13 (2) , 1-4 . Retrieved from http://www.turkishpoultryscience.com/en/pub/issue/35236/390853
MLA Coşkun, İ , Bat, G . "The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers". Journal of Poultry Research 13 (2016 ): 1-4 <http://www.turkishpoultryscience.com/en/pub/issue/35236/390853>
Chicago Coşkun, İ , Bat, G . "The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers". Journal of Poultry Research 13 (2016 ): 1-4
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers AU - İsa Coşkun , Gamze Bat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Poultry Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 4 VL - 13 IS - 2 SN - 1302-3209-2147-9003 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tavukçuluk Araştırma Dergisi The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers %A İsa Coşkun , Gamze Bat %T The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers %D 2016 %J Journal of Poultry Research %P 1302-3209-2147-9003 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Coşkun, İsa , Bat, Gamze . "The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers". Journal of Poultry Research 13 / 2 (October 2016): 1-4 .
AMA Coşkun İ , Bat G . The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers. JPS. 2016; 13(2): 1-4.
Vancouver Coşkun İ , Bat G . The Effects of Different Live Weight on Ileal Histomorphology and Goblet Cell Numbers of Broilers. Journal of Poultry Research. 2016; 13(2): 4-1.