Year 2016, Volume 13 , Issue 2, Pages 12 - 16 2016-10-01

Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production
Ticari Etlik Piliçlerde Büyüme Eğrilerinin Doğrusal Olmayan Modeller Kullanılarak Karşılaştırılması

Hasan Eleroğlu [1] , Hüdaverdi Bircan [2] , Arda Yıldırım [3] , Firdes Kılıç [4]


In this study, which was conducted to compare the growth of commercial broiler chicks using non-linear models, 240-day old (gender-diverged) called Ross 308 broilers were utilized. They were divided into 20 chicks with 10 males and 10 females per section (mixed male and female) and were randomly distributed into 3 repetitions in randomized block design. During the six-week trial performed weekly individual weighing body weight data were collected. Gompertz and Logistic Models were used to compare growth curves. In Gompertz and Logistic Models, adult weights (β0) were found as 4364.53 and 3010.32 g respectively. Although the integration coefficient (β1) is calculated as 4.62 in the Gompertz model, this value is 31.52 in the logistic model, which is higher than the Gompertz model. The instantaneous growth rate (β2) was 0.356 and 0.835 for Gompertz and Logistic Models, respectively. The Bending Point Age (BNY) was estimated to be 4.31 and 4.13, the Bending Point Weight (BNA) was estimated to be 1605.79 and 1505.16 g weeks in Gompertz and Logistic Models, respectively. The highest growth rate (EBP) was found to be 568.82 and 628.17 g respectively in Gompertz and Logistic Models. The coefficient of determination (R2) and adjusted coefficient of determination (adj.R2) values calculated from both models range from 0.997 to 0.999.
Ticari etlik piliçlerde büyümenin doğrusal olmayan modeller kullanılarak karşılaştırması amacıyla yapılan bu araştırmada, ticari Ross 308 olarak adlandırılan hattın cinsiyet ayrımı yapılmış 240 adet günlük yaşta etlik civcivler kullanılmıştır. Günlük etlik civcivler her bölmede 10 erkek ve 10 dişi olacak şekilde erkek – dişi karışık 20 hayvan, 3 tekerrürlü tesadüf parselleri deneme düzeninde rastgele dağıtılmışlardır. Altı haftalık deneme süresince haftalık bireysel tartımlar yapılarak canlı ağırlık verileri toplanmıştır. Büyüme eğrilerinin karşılaştırılması amacıyla Gompertz ve Lojistik modeller kullanılmıştır. Gompertz ve Lojistik modellerde ergin ağırlıklar (β0) sırasıyla 4364,53 ve 3010,32 g olarak bulunmuştur. İntegrasyon katsayısı (β1) değeri Gomperzt modelde 4.62 olarak hesaplanmasına karşın Lojistik modelde bu değer 31.52 olarak Gomperzt modele göre daha yüksek hesaplanmıştır. Anlık büyüme oranı (β2) değeri Gompertz ve Lojistik modeller için sırasıyla 0.356 ve 0.835 olarak gerçekleşmiştir. Bükülme Noktası Yaşı (BNY) Gompertz ve Lojistik modellerde sırasıyla 4.31 ve 4.13 hafta, Bükülme Noktası Ağırlığı (BNA) sırasıyla 1605.79 ve 1505.16 g olarak tahmin edilmiştir. En çok büyüme hızı (EBH) Gompertz ve Lojistik modellerde sırasıyla 568.82 ve 628.17 g olarak bulunmuştur. Her iki modelden de hesaplanan Belirleme katsayısı (R2) ve Düzeltilmiş R2değerleri 0.997-0.999 arasında değişmektedir
Other ID JA66RZ68CK
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hasan Eleroğlu

Author: Hüdaverdi Bircan

Author: Arda Yıldırım

Author: Firdes Kılıç

Dates

Publication Date : October 1, 2016

Bibtex @ { jpr390854, journal = {Journal of Poultry Research}, issn = {1302-3209}, eissn = {2147-9003}, address = {avukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şehit Cem Ersever Caddesi 9/11 Gayret Mahallesi Yenimahalle/ANKARA}, publisher = {Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {12 - 16}, doi = {}, title = {Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production}, key = {cite}, author = {Eleroğlu, Hasan and Bircan, Hüdaverdi and Yıldırım, Arda and Kılıç, Firdes} }
APA Eleroğlu, H , Bircan, H , Yıldırım, A , Kılıç, F . (2016). Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production. Journal of Poultry Research , 13 (2) , 12-16 . Retrieved from http://www.turkishpoultryscience.com/en/pub/issue/35236/390854
MLA Eleroğlu, H , Bircan, H , Yıldırım, A , Kılıç, F . "Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production". Journal of Poultry Research 13 (2016 ): 12-16 <http://www.turkishpoultryscience.com/en/pub/issue/35236/390854>
Chicago Eleroğlu, H , Bircan, H , Yıldırım, A , Kılıç, F . "Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production". Journal of Poultry Research 13 (2016 ): 12-16
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production AU - Hasan Eleroğlu , Hüdaverdi Bircan , Arda Yıldırım , Firdes Kılıç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Poultry Research JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 16 VL - 13 IS - 2 SN - 1302-3209-2147-9003 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tavukçuluk Araştırma Dergisi Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production %A Hasan Eleroğlu , Hüdaverdi Bircan , Arda Yıldırım , Firdes Kılıç %T Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production %D 2016 %J Journal of Poultry Research %P 1302-3209-2147-9003 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Eleroğlu, Hasan , Bircan, Hüdaverdi , Yıldırım, Arda , Kılıç, Firdes . "Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production". Journal of Poultry Research 13 / 2 (October 2016): 12-16 .
AMA Eleroğlu H , Bircan H , Yıldırım A , Kılıç F . Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production. JPS. 2016; 13(2): 12-16.
Vancouver Eleroğlu H , Bircan H , Yıldırım A , Kılıç F . Comparison of Growth Curve Using Some Nonlinear Models in Broiler Production. Journal of Poultry Research. 2016; 13(2): 16-12.