Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 34 - 39 2018-12-25

The Effect of Fluoride Toxication on Duodenum, Jejunum and Ileum of Broilers
Broylerlerde Florür Toksikasyonunun Duodenum, Jejunum ve Ileum üzerine Etkisi

İlkay Yalçınkaya Aydoğan [1] , Ebru Yıldırım [2] , Ruhi Kabakçı [3] , Tugçe Sümer [4]

24 86

The aim of this study is to evaluate the effect of fluoride toxication on the contraction and histopathological changes of duodenum, jejunum and ileum of broiler chicken. A total of 80 Ross 308 one-day-old male chicks assigned to 2 treatment groups with 4 replicates of 10 birds per replicated. 1st group was control group and the second group was a fluoride toxicated group, which was given 800 mg / kg flouride with the diet. Between 42 and 49 days of the study, randomly 3 chickens were chosen from each replicate group. Therefore totally 24 chickens were used to determine the contractile activity and examine the histopathological changes in the intestine. The broilers were decapitated and the duodenum, jejunum and ileum preparations were isolated, and mounted under 1 g of basal tension at isolated organ bath. The acetylcholine contractions were examined. There were no significant difference in the contraction of jejunum and ileum preparations, but the duodenum contractions were significantly decreased in fluoride given group as compared to control group, and in fluoride given group 7 of 13 duodenal samples showed no response to ACh. Microscopically; duodenal villus height / villus width ratio was 3.88 in fluoride group, while 6.84 in the control group. This significant ratio difference showed that fluoride could have a toxic effect caused by the villi thickness with severe mononuclear cell infiltration, hyperplasia of the lymphoid follicles and mild haemorrhagia in lamina propria. However there were no histopathological changes in jejunum and ileum between fluoride and control groups. These histopathological results were supported by the pharmacological findings. It is concluded that fluoride toxication affected the duodenal contractions and caused histopathological changes on the normal villus structure of duodenum in the broiler chicken.

Bu çalışmanın amacı, broylerlerde duodenum, jejunum, ileumun kasılmaları ve histopatolojik değişiklikleri üzerine flor toksisitesinin etkisini araştırmaktır. Araştırmada kontrol ve deney grubu olmak üzere 1 günlük, 80 adet erkek Ross 308 erkek civciv kullanılmıştır. Araştırma grupları,  canlı ağırlıkları eşit ve her birinde 10 adet hayvan olacak şekilde 4 tekrarlı 2 gruba ayrılmıştır. İlk grup kontrol grubu, ikinci grup ise rasyonlarına 800 mg/kg dozda flor katılarak toksikasyon oluşturulan fluoride verilen gruptur.  Çalışmanın 42 ile 49. günleri arası her bir tekrar grubundan rastgele 3 adet tavuk seçilmiştir. Sonuç olarak deneyde toplam 24 adet broyler, bağırsak kasılma aktivitesini ve histopatolojik değişiklikleri belirlemek için dekapite edilmiştir. Ardından duodenum, jejunum, ileum dokuları izole edilip, izole organ banyosunda 1 g ön gerim ile asılarak, asetilkolin (Ach) kasılmaları incelenmiştir. Jejunum ve ileum preparasyonlarının kasılmasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak kontrol grubuna göre duodenum kontraksiyonları flor verilen grupta anlamlı olarak azalmıştır ve flor verilen grupta 13 duodenal örneğinden 7'si ACh'ye yanıt göstermemiştir.  Mikroskobik incelemede; duodenal villus yüksekliği / villus genişlik oranı flor grubunda 3.88 iken kontrol grubunda bu oran 6.84 dir. Bu anlamlı oran farkı, florid toksik etkisinin, ciddi mononükleer hücre infiltrasyonu ile villi kalınlaşmasına, lenfoid foliküllerin hiperplazisi ve lamina propriada hafif hemorajiye neden olabileceğini göstermiştir. Ancak, flor ve kontrol grupları arasında jejunum ve ileumda histopatolojik değişiklik olmamıştır. Bu histopatolojik sonuçlar farmakolojik bulguları desteklemektedir. Florür toksisitesinin broylerlerde duodenal kasılmaları etkilediği ve duodenumun normal villus yapısında histopatolojik değişikliklere neden olduğu sonucuna varılmıştır. 

 • Cronin, S., Manoharan, V., Hedley, M. and Loganathan P., 2000. Fluoride: A review of its fate, bioavailability, and risks of fluorosis in grazed‐pasture systems in New Zealand. New Zealand Journal of Agricultural Research, 43(3):295-321.
 • Dhar, V., Bhatnagar, M., 2009. Physiology and toxicity of fluoride. Indian Journal of Dental Research, 20(3):350.
 • Shupe, JL., Olson AE., Sharma, R.,1972. Fluoride toxicity in domestic and wild animals. Clinical toxicology, 5(2):195-213.
 • Whelton, HP., Ketley, CE., McSweeney, F., and O'mullane, DM., 2004. A review of fluorosis in the European Union: prevalence, risk factors and aesthetic issues. Community dentistry and oral epidemiology, 32(s1):9-18.
 • Khairnar, MR., Dodamani, AS., Jadhav, HC., Naik, RG., and Deshmukh MA., 2015. Mitigation of fluorosis-a review. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 9(6):ZE05.
 • Choi, AL., Sun, G., Zhang, Y., Grandjean, P., 2012. Developmental fluoride neurotoxicity: a systematic review and meta-analysis. Environmental health perspectives, 120(10):1362.
 • Shivarajashankara, Y., Shivashankara, A., Bhat, PG., Rao, SH., 2001. Effect of fluoride intoxication on lipid peroxidation and antioxidant systems in rats. Fluoride, 34(2):108-13.
 • Buzalaf, CP., de Lima Leite, A., Buzalaf, MAR., 2015. Fluoride metabolism. In: Preedy VR, editor. Fluorine: Chemistry, Analysis, Function and Effects. Food and Nutritional Components in Focus No. 6 UK: The Royal Society of Chemistry, p. 54-72.
 • Liu, J., Cui, H., Peng, X., Fang, J., Zuo, Z., Wang, H., 2013. Dietary high fluorine induces apoptosis and alters Bcl-2, Bax, and caspase-3 protein expression in the cecal tonsil lymphocytes of broilers. Biological trace element research, 152(1):25-30.
 • Dasarathy, S., Das, TK., Gupta, IP., Susheela, AK., Tandon, RK., 1996. Gastroduodenal manifestations in patients with skeletal fluorosis. Journal of gastroenterology, 31(3):333-7.
 • Luo, Q., Cui, H., Peng, X., Fang, J., Zuo, Z., Liu, J., 2012. Intestinal oxidative stress in broilers caused by high dietary fluorine. Fluoride, 45(4):349-56.
 • Gharzouli, K., Amira, S., Khennouf, S., Gharzouli, A., 2000. Effects of sodium fluoride on water and acid secretion, soluble mucus and adherent mucus of the rat stomach. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, 14(6):493-8.
 • Girgis, G., Barta, J., Brash, M., Smith, T., 2010. Morphologic changes in the intestine of broiler breeder pullets fed diets naturally contaminated with Fusarium mycotoxins with or without coccidial challenge. Avian diseases, 54(1):67-73.
 • Bulbul, T,, Bozkurt, Z., Ulutas, E,, Yilmaz, O,, Bulbul, A., 2013. The effect of L-arginine on growth performance, some serum biochemical parameters and duodenal motility in broilers. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 19(5):821-7.
 • Klasing, KC., 1998. Comparative avian nutrition: Cab International.
 • Gayer, CP., Basson, MD., 2009. The effects of mechanical forces on intestinal physiology and pathology. Cellular signalling, 21(8):1237-44.
 • Vantrappen, G., Janssens, J., Coremans, G., Jian, R., 1986. Gastrointestinal motility disorders. Digestive diseases and sciences, 31(9):5-25.
 • Nopakun, J., Messer, HH., Voller, V., 1989. Fluoride absorption from the gastrointestinal tract of rats. The Journal of nutrition, 119(10):1411-7.
 • Pain GN., 2017. Pain in the Gut Fluoride Damage to the Gastrointestinal Tract.
 • Ohama, T., Hori, M., Ozaki, H., 2007. Mechanism of abnormal intestinal motility in inflammatory bowel disease: how smooth muscle contraction is reduced? Journal of Smooth Muscle Research, 43(2):43-54.
 • Ozaki, H., Hori, M., Kinoshita, K., Ohama, T., 2005. Intestinal dysmotility in inflammatory bowel disease: mechanisms of the reduced activity of smooth muscle contraction. Inflammopharmacology, 13(1):103-11.
 • Vermillion, DL., Huizinga, JD., Riddell, RH., Collins SM., 1993. Altered small intestinal smooth muscle function in Crohn's disease. Gastroenterology, 104(6):1692-9.
 • Follin-Arbelet, B., Moum, B., 2016. Fluoride: a risk factor for inflammatory bowel disease? Scandinavian journal of gastroenterology, 51(9):1019-24.
 • Luo, Q., Cui, H., Peng, X., Fang, J., Zuo, Z., Deng, J., 2013. Suppressive effects of dietary high fluorine on the intestinal development in broilers. Biological trace element research, 156(1-3):153-65.
 • Svihus B., 2014. Function of the digestive system1. The Journal of Applied Poultry Research, 23(2):306-14. doi: 10.3382/japr.2014-00937.
 • Yildirim, E., Aktuna, Z., Yalcinkaya, I., Eraslan, G., Kanbur, M., Aydos, TR., 2013. The Smooth Muscle Contractılıty in Aflatoxıcated Broıler Chıcken Ileum. Fresenıus Envı
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İlkay Yalçınkaya Aydoğan
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru Yıldırım (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Ruhi Kabakçı
Ülke: Turkey


Yazar: Tugçe Sümer
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jpr450516, journal = {Journal of Poultry Research}, issn = {1302-3209}, eissn = {2147-9003}, address = {Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {34 - 39}, doi = {}, title = {The Effect of Fluoride Toxication on Duodenum, Jejunum and Ileum of Broilers}, key = {cite}, author = {Yalçınkaya Aydoğan, İlkay and Yıldırım, Ebru and Kabakçı, Ruhi and Sümer, Tugçe} }
APA Yalçınkaya Aydoğan, İ , Yıldırım, E , Kabakçı, R , Sümer, T . (2018). The Effect of Fluoride Toxication on Duodenum, Jejunum and Ileum of Broilers. Journal of Poultry Research, 15 (2), 34-39. Retrieved from http://www.turkishpoultryscience.com/issue/40835/450516
MLA Yalçınkaya Aydoğan, İ , Yıldırım, E , Kabakçı, R , Sümer, T . "The Effect of Fluoride Toxication on Duodenum, Jejunum and Ileum of Broilers". Journal of Poultry Research 15 (2018): 34-39 <http://www.turkishpoultryscience.com/issue/40835/450516>
Chicago Yalçınkaya Aydoğan, İ , Yıldırım, E , Kabakçı, R , Sümer, T . "The Effect of Fluoride Toxication on Duodenum, Jejunum and Ileum of Broilers". Journal of Poultry Research 15 (2018): 34-39
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Fluoride Toxication on Duodenum, Jejunum and Ileum of Broilers AU - İlkay Yalçınkaya Aydoğan , Ebru Yıldırım , Ruhi Kabakçı , Tugçe Sümer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Poultry Research JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 39 VL - 15 IS - 2 SN - 1302-3209-2147-9003 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tavukçuluk Araştırma Dergisi The Effect of Fluoride Toxication on Duodenum, Jejunum and Ileum of Broilers %A İlkay Yalçınkaya Aydoğan , Ebru Yıldırım , Ruhi Kabakçı , Tugçe Sümer %T The Effect of Fluoride Toxication on Duodenum, Jejunum and Ileum of Broilers %D 2018 %J Journal of Poultry Research %P 1302-3209-2147-9003 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Yalçınkaya Aydoğan, İlkay , Yıldırım, Ebru , Kabakçı, Ruhi , Sümer, Tugçe . "Broylerlerde Florür Toksikasyonunun Duodenum, Jejunum ve Ileum üzerine Etkisi". Journal of Poultry Research 15 / 2 (Aralık 2018): 34-39.