Year 2018, Volume 15, Issue 2, Pages 47 - 52 2018-12-25

Türkiye’de Tavuk Eti Tüketiminde Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi
Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey

Yurdakul Saclı [1]

31 90

Bu araştırmada Türkiye genelinde kentsel alanda yaşayan tüketicilerin sosyo-ekonomik ve demografik, özellikleri ortaya konularak bu özelliklerin tavuk eti tüketim tercihlerine nasıl yansıdığı belirlenmiştir. Bu kapsamda her bir İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması) Düzey 1 bölgesini yansıtmak üzere, 12 İl’de ve 2690 tüketici ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Veriler birebir görüşme ile elde edilmiş anket verileridir. Çalışmada tavuk eti tüketimini etkileyen faktörlerin ortaya konulmasında regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Bu analizde, tavuk eti tüketim davranışı (tükenmeyenler ve tüketenler) bağımlı değişken, tüketicinin yaşı, eğitimi, cinsiyeti, doğum yeri, geliri, hanedeki birey sayısı ve doğum yeri bölgesi ise bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Araştırmada, tüketici yaşının bir yaş artmasının tavuk eti tüketme olasılığını %1 azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelir değişkeni, tavuk etini tüketenlerin tüketmeyenlere göre kıyaslandığı lojistik regresyon modelinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yüksek gelire sahip tüketicilerin (5000 TL’den fazla) orta gelir grubunda yer alan (1200 - 2500 TL) tüketicilere göre tavuk eti tüketme ihtimalleri %40 daha fazla iken, 2500 - 5000 TL grubunda yer alan tüketicilere göre nispeten daha düşük sayılabilecek bir oranda (%5) tüketme olasılıkları daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

In this research, socio-economic and demographic characteristics of consumers living in urban areas throughout Turkey were set forth and it was determined that how these characteristics influenced chicken meat consumption preferences. In this sense, a survey study was conducted involving 2690 consumers from 12 provincial centres to represent each region in SRUC (Statistical Regional Units Classification) Level 1 regions of Turkey. The data obtained through one by one interview method. Logistic Regression analysis was utilized in the study in order to reveal the factors affecting chicken meat consumption. In the analyse, chicken meat consumption behaviour was considered as a dependent variable (non-consumers and consumers) and age, gender, education of consumer, number of total individuals in the household and region of birthplace were also considered as independent variables. As conclusion of the research, it was found that consumer age decreases the chicken meat consumption possibility of consumer in the rate of 1%. Income variable was found statistically significant in regression model comparing the chicken meat consumers to non-consumers. While possibility of consumers with higher income (more than 5000 TL) on consuming chicken meat was 40% more than the consumers within middle income level (between 1200 and 2500 TL), it was determined that consumers with higher income, relatively had more likelihood of consumption in a rate that could be considered lower (5%) compared to consumers included in 2500 and 5000 TL group.

 • Şeker İ, Özen A, Güler, H, Şeker P, Özden İ: Elazığ’da Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Görüşleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (4): 543-550, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.3825
 • İskender H, Kanbay Y, Özçelik E: Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin tavuk eti tüketim tercihleri. F Ü Sağ Bil Vet Derg, 29 (1): 09-13, 2015.
 • Topçu Y, Uzundumlu AS, Baran D: Tüketicilerin tavuk eti tüketimi ile ilgili tutum ve davranışlarını etkileyen faktörlerin analizi. TURJAF, 3 (5): 242-247, 2015. DOI: 10.24925/turjaf.v3i5.242-247.69
 • BESDBİR: İstatistikler, http://www.besd-bir.org/istatistikler, Accessed: 15.01.2018.
 • Dokuzlu S, Barış O, Hecer C, Güldaş M: Türkiye’de tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve marka tercihleri. U Ü Zir Fak Derg, 27 (2): 83-92, 2013.
 • OECD: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015. ISBN:9789264232037, 2015.
 • Gosard M, York R: Social influences on meat consumption. Hum Ecol Rev, 10: 1-9, 2003.
 • Magdelaine P, Spiess M, Valceschini E: Poultry meat consumption trends in Europe. Worlds Poult Sci J, 64 (1): 53-64, 2008. DOI: 10.1017/S0043933907001717
 • Babicz-Zielinska E: Food preferences among the Polish young adults. Food Qual Prefer, 10 (2): 139-145, 1999. DOI: 10.1016/S0950-3293(99)00005-1
 • Koizumi S, Jusaume R, Kobayashi S, Pan J, Takaku S, Nishino M, Saito H, Baba M, Nagano M: Study on consumer behaviour for meat consumption in the U.S. Anim Sci J, 72: 329-343, 2001.
 • Eichholzer M, Bisig B: Daily consumption of (red) meat or meat products in Switzerland: result of the 1992/93 Swiss health survey. Eur J Clin Nutr, 54: 136-142, 2000. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1600907
 • Jung J: Demand for meat and fish products in Korea. Department of Food and Resource, Economics University of Florida. Gainesville. FL 32611, 2002.
 • Resurreccion AVA: Sensory aspects of consumer choices for meat and meat products. Meat Sci, 66 (1): 11-20, 2004. DOI: 10.1016/S0309-1740(03)00021-4
 • Richardson NJ, Mac Fie HJH, Shepherd R: Consumer attitudes to meat eating. Meat Sci, 36: 57-65, 1994.
 • Aral Y, Aydın E, Demir P, Akın AC, Cevger Y, Kaya Kuyululu ÇY, Arıkan MS: Consumer preferences and consumption situation of chicken meat in Ankara Province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci, 37 (5): 582-587, 2013. DOI: 10.3906/vet-1210-36
 • Miran B: Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, 288s, İzmir, 2002.
 • TURKSTAT: Temel istatistikler, http://www.tüik.gov.tr, Accessed: 10.12.2015.
 • Agresti A: Categorical Data Analysis, 2nd ed., John Wiley and Sons, Hobeken, NJ., 2002.
 • Eyduran E: Profil analizi. Doktora semineri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, 2006.
 • Becker T, Benner E, Glitsch K: Consumer perception of fresh meat quality in German. Brit Food J, 102 (3): 246-266, 2000. DOI: 10.1108/00070700010324763
 • Cosgrove M, Flynn A, Kiely M: Consumption of red meat, white meat and processed meat in Irish adults in relation to dietary quality. Eur J Clin Nutr, 93 (6): 933-942, 2005. DOI: 10.1079/BJN20051427
 • Stefanikova Z, Sevcikova L, Jurkovicova J, Sobotova L, Aghova L: Positive and negative trends in university students’ food intake. Bratisl Lek Listy, 107 (5): 217-220, 2006.
 • Nunes F: Halal slaughtering is gaining ground. World Poult, 25: 46-48, 2009.
 • Mızrak C, Durmuş İ, Kamanli S, Demirtaş Ş, Kalebaşi S, Karademir E, Doğu M: Determination of Egg Consumption and Consumer Habits in Turkey, Turk J Vet Anim Sci, 36 (6): 592-601, 2012. DOI: 10.3906/vet-1102-778
Primary Language en
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Author: Yurdakul Saclı (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { jpr451582, journal = {Journal of Poultry Research}, issn = {1302-3209}, eissn = {2147-9003}, address = {Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {47 - 52}, doi = {}, title = {Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey}, key = {cite}, author = {Saclı, Yurdakul} }
APA Saclı, Y . (2018). Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey. Journal of Poultry Research, 15 (2), 47-52. Retrieved from http://www.turkishpoultryscience.com/issue/40835/451582
MLA Saclı, Y . "Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey". Journal of Poultry Research 15 (2018): 47-52 <http://www.turkishpoultryscience.com/issue/40835/451582>
Chicago Saclı, Y . "Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey". Journal of Poultry Research 15 (2018): 47-52
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey AU - Yurdakul Saclı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Poultry Research JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 52 VL - 15 IS - 2 SN - 1302-3209-2147-9003 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Poultry Research Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey %A Yurdakul Saclı %T Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey %D 2018 %J Journal of Poultry Research %P 1302-3209-2147-9003 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Saclı, Yurdakul . "Evaluation of Socio-Economic Factors Affecting Chicken Meat Consumption in Turkey". Journal of Poultry Research 15 / 2 (December 2018): 47-52.