Tavukçuluk Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-3209 | e-ISSN 2147-9003 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | http://www.turkishpoultryscience.com


1930 Yılında Kurulan Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün Bilimsel Araştırma ve Derlemeleri içeren Yayınıdır.

Tavukçuluk Araştırma Dergisi (JPR), Türkiye'de Tavukçuluk Araştırma Araştırma Enstitüsü (PRI) tarafından yayınlanan uluslararası bir dergidir. JPR, kanatlı hayvan fizyolojisi, genetik ve üreme, beslenme, davranış, bağışıklık sistemi, koruyucu hijyen, ürün yönetimi, işlevi ve kullanımı ile biyoteknoloji, üreme alanlarında temel ve uygulamalı bulguları bildiren orijinal makaleleri memnuniyetle karşılamaktadır.  JPR orijinal makaleleri (tam makaleler veya araştırma notları) yayınlar ve makaleleri gözden geçirir. Tam metinlerde, ilgili geçmiş, deneysel tasarımlar ve yöntemler, sonuçlar ve tartışma mantıksal olarak sunulmalı ve yeni bulgular dahil edilmelidir. Araştırma notları, yeni bulgular içeren deneysel raporlarla sınırlıdır, ancak daha az kapsamlı araştırmaları temsil edebilir. 

Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce olarak sunulan makaleleri yayınlayan açık erişim dergisidir. Okuyucular, dergiye www.turkishpoultryscience.com adresinden bir abonelik gerekmeksizin ücretsiz olarak erişebilirler ve yazarlar eserlerinin telif haklarını saklı tutarlar. Kümes Hayvanları Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen tüm yazılar, herhangi bir Makale İşlem Ücreti olmaksızın yayınlanmaktadır.
Tavukçuluk Araştırma Dergisi

ISSN 1302-3209 | e-ISSN 2147-9003 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | http://www.turkishpoultryscience.com
Kapak Resmi


1930 Yılında Kurulan Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün Bilimsel Araştırma ve Derlemeleri içeren Yayınıdır.

Tavukçuluk Araştırma Dergisi (JPR), Türkiye'de Tavukçuluk Araştırma Araştırma Enstitüsü (PRI) tarafından yayınlanan uluslararası bir dergidir. JPR, kanatlı hayvan fizyolojisi, genetik ve üreme, beslenme, davranış, bağışıklık sistemi, koruyucu hijyen, ürün yönetimi, işlevi ve kullanımı ile biyoteknoloji, üreme alanlarında temel ve uygulamalı bulguları bildiren orijinal makaleleri memnuniyetle karşılamaktadır.  JPR orijinal makaleleri (tam makaleler veya araştırma notları) yayınlar ve makaleleri gözden geçirir. Tam metinlerde, ilgili geçmiş, deneysel tasarımlar ve yöntemler, sonuçlar ve tartışma mantıksal olarak sunulmalı ve yeni bulgular dahil edilmelidir. Araştırma notları, yeni bulgular içeren deneysel raporlarla sınırlıdır, ancak daha az kapsamlı araştırmaları temsil edebilir. 

Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce olarak sunulan makaleleri yayınlayan açık erişim dergisidir. Okuyucular, dergiye www.turkishpoultryscience.com adresinden bir abonelik gerekmeksizin ücretsiz olarak erişebilirler ve yazarlar eserlerinin telif haklarını saklı tutarlar. Kümes Hayvanları Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen tüm yazılar, herhangi bir Makale İşlem Ücreti olmaksızın yayınlanmaktadır.
Cilt 17 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Feeding Value of Copra Meal in Corn-Animal Protein-Based Diets and Enzyme Supplementation for Egg-Type Birds: Growth Performance Egg, Production and Fatty Acid Profile
  Sayfalar 41 - 49
  Ashika DEVİ, Siaka DİARRA, Sandy MAEL
 2. Determination of Growth Performance and Carcass Characteristics of ATAK-S Male Chicks in Different Raising Systems
  Sayfalar 56 - 62
  Beyhan YETER, Ökkeş AKYAR
 3. Kahverengi Yumurta Üretiminde Kullanılan Saf Hatların Büyütme Dönem Sonu Canlı Ağırlıklarının Yumurta Performansına Etkileri
  Sayfalar 63 - 74
  Salih YILMAZ, Musa SARICA, Kadir ERENSOY
 4. The Effects of Cereal Based Fermented Functional Food Supplementation on Growth, Cecal Microflora and Duodenum Histology of Quails (Coturnix coturnix Japonica)
  Sayfalar 75 - 79
  İsa COŞKUN, Hüseyin ÇAYAN, Kübra SACICAN, Güray ERENER
 5. Bıldırcınlarda Yumurta Ağırlığı ile Ak Yüksekliği Arasındaki İlişkiler ve Yaygın Kullanılan Kalite Özelliklerindeki Ön Kabullerin Çeşitli Koşullar Altındaki Geçerliliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 80 - 86
  Esra ŞENTÜRK, Sedat AKTAN
 6. Pathological and Immunohistochemical Examinations on Co-Infection with Coligranulomatosis and Marek's Disease in a Turkey Flock
  Sayfalar 87 - 95
  Mehmet Burak ATEŞ, Zeynep ÇELİK, Mustafa ÇİFTÇİ
 7. Evaluation of Egg Yolk Plasma as Replacement for Whole Egg Yolk in Chicken Semen Extender
  Sayfalar 96 - 101
  Safiriyu Idowu OLA, Olatayo FALEYE, Adenike ADEYEMİ, Olusoji ADEYOSOYE
 8. Beç Tavuğu, Sülün ve Kekliklerde Yetiştirme Sistemi (Kapalı ve Serbest Gezinmeli) ve Karkas Parçalarının (But ve Göğüs) Besin Madde ve Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkileri
  Sayfalar 102 - 106
  Mehmet Akif BOZ, Musa SARICA, Ümit SAMİ YAMAK, Fatih ÖZ
 9. Keel Bone Damage in Laying Hens
  Sayfalar 50 - 55
  Ekrem LAÇİN, Ayşe KÜREKSİZ
Dizinler