Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 68 - 73 2019-12-31

Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon
Reproductive Mechanism and Fertilization in Poultry

Mustafa Yiğit NİZAM [1] , Murat SELÇUK [2]


Memeli hayvanların reprodüktif fizyolojisinin iyi bilinmesi ve özellikle sığır spermasının kryoprezervasyona elverişli oluşu nedeniyle memeli hayvanlarda reprodüktif biyoteknoloji alanında kayda değer bir ilerleme kat edilmiştir. Fakat kanatlı hayvanların bir östrus siklusunun olmayışı, kanatlı oositinin memeli oositinden önemli ölçüde büyük oluşu, kanatlılarda polispermik fertilizasyonun fizyolojik bir durum oluşu, dişi kanatlı reprodüktif organın memeliden büyük ölçüde farklı olması gibi nedenlerden dolayı kanatlı hayvanlarda yapılan reprodüktif çalışmalarda memeli hayvanlardaki kadar çeşitlilik sağlanamamıştır. Kanatlı hayvanlarda fertilizasyonun infundibulum bölgesinde şekillenmesi ve en fazla 15 dakikalık bir süreç içerisinde gerçekleşmesi, spermanın ovidukt içerisinde 70 güne kadar canlılığını koruyabilmesi, yaklaşık 25 saatte bir yumurta üretilmesi, zona pellusida proteinlerinin farklılaşarak pervitellin membrana katılması, spermatozoon kapasitasyonunun olmaması gibi kendine özgü reprodüktif özellikler, memeli hayvanlar ile aralarında önemli farklar oluşturmaktadır. Kanatlı reprodüksiyonunun iyi bilinmesi ve kanatlı hayvanlarda suni tohumlama uygulamasının yaygınlaşması, ülkemiz için beyaz et sektörüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Significant process has been made in mammalian reproductive biotechnology due to the well-known reproductive physiology of mammalian animals and in particular the availability of cattle sperm for cryopreservation. Reproductive studies in poultry did not provide much diversity in mammalian animals due to the absence of an oestrus cycle of poultry, poultry oocyte significantly larger than mammalian oocytes, polyspermic fertilization in poultry is a physiological condition, female poultry reproductive organ significantly different from the mammalian organ. Poultry reproduction have spesific properties such as, fertilization of poultry in the infundibulum region and occur within a maximum of 15 minutes, to maintain vitality up to 70 days in oviduct, production of eggs in about 25 hours, zona pellucida proteins undergoing a change to perivitelline membrane, lack of capacitation in poultry sperm and these properties creates reproductive differences between poltry and mammals. Knowledge of poultry reproduction and the spread of artificial insemination in poultry will make significant contributions to the poultry meat sector for our country.

 • Andrews E, Smith CA, Sinclair AH. Sites of estrogen receptor and aromatase expression in the chicken embryo. Gen Comp Endocrinol. 1997;108:182.
 • Bakst MR, Wishart G, Brillard JP. Oviducal sperm selection, transport, and storage in poultry. Poult. Sci. Rev. 1994; 5: 117– 143.
 • Bakst MR. Oviducal sperm and fertilisation in poultry. Avian Biology Research, 2009; 2.1-2: 1-5.
 • Bausek N, Ruckenbauer HH, Pfeifer S, Schneider WJ, Wohlrab F. Interaction of sperm with purified native chicken ZP1 and ZPC proteins. Biology of Reproduction. 2004;71:684-690.
 • Burkart AD, Xiong B, Baibakov B, Jiménez-Movilla M, Dean J. Ovastacin, a cortical granule protease, cleaves ZP2 in the zona pellucida to prevent polyspermy. Journal of Cell Biology. 2012;97:37-44.
 • Clark MI. Management of Breeding in Small Poultry Production Units. Noakes DE, Parkinson TJ, England GC, editors. Veterinary reproduction & obstetrics. Elsevier Health Sciences; 2018; p: 526-540.
 • Doi O, Hutson M. Pretreatment of chick embryos with estrogen in ovo prevents Mullerian duct regression in organ culture. Endocrinology. 1988;122:2888.
 • Eusebe D, di Clemente N, Rey R, Pieau C, Vigier B, Josso N, Picard JY. Cloning and expression of the chick antimullerian hormone gene. BioI Chem. 1996;271:4798.
 • Florman HM and Ducibella T. Fertilization in Mammals. Knobil and Neill’s Physiology of Reproduction 3 edn. (Neill JD, Plant TM, Pfaff DW, Challis JRG, de Kretser DM,
 • Richards JS and Wassarman PM eds.). Elsevier Academic Press. St Louis. 2006;Vol.1.Pp:55-112.
 • Froman DP, Kirby JD, Proudman JA. Reproduction in Poultry: Male and Female. Balado D, editor. Reproduction In Farm Animals, 7th Edition. Lippincott Williams &
 • Wilkins, USA. 2000; 237-257.
 • Holm L, Ridderstrale Y, Knutsson P. Localisation of carbonic anhydrase in the sperm storing regions of the domestic hen oviduct. Acta Anatom. 1996; 156, 253– 260.
 • Holt WV. Mechanism of sperm storage in the female reproductive tract: an interspecies comparison. Reprod Dom Anim. 2011; 46: 68–74.
 • Horrocks AJ, Stewart S, Jackson L, Wishart GJ. Induction of acrosomal exocytosis in chicken spermatozoa by inner perivitelline-derived N-linked glycans. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2000;278:84-89.
 • Ichikawa Y., Matsuzaki M., Hiyama G., Mizushima S., Sasanami T. Sperm-Egg Interaction during. Fertilization in Birds, The Journal of Poultry Science 2016: 53: 173-180.
 • Ikawa M, Inoue N, Okabe M. Mechanisms of sperm-egg interactions emerging from gene-manipulated animals. International Journal of Developmental Biology. 2008;52: 657-664.
 • Kinoshita M, Mizui K, Ishiguro T, Ohtsuki M, Kansaku N, Ogawa H, Tsukada A, Sato T, Sasanami T. Incorporation of ZP1 into perivitelline membrane after in vivo treatment with exogenous ZP1 in Japanese quail (Coturnixjaponica ). FEBS Journal. 2008;275:3580-3589.
 • Kinoshita M, Rodler D, Sugiura K, Matsushima K, Kansaku N, Tahara K, Tsukada A, Ono H, Yoshimura T, Yoshizaki N, Tanaka R, Kohsaka T, Sasanami T. Zona pellucida protein ZP2 is expressed in the oocyte of Japanese quail (Coturnix japonica). Reproduction. 2010;39:359-371.
 • Nakabayashi O, Kikuchi H, Kikuchi T, Mizuno S. Differential expression of genes for aromatase and estrogen receptor during the gonadal development of chicken embryos. Mol EndocrinoI. 1998;20:193.
 • Nakabayashi O, Kikuchi H, Kikuchi T, Mizuno S. Differential expression of genes for aromatase and estrogen receptor during the gonadal development of chicken embryos. Mol EndocrinoI. 1998;20:193.
 • Nishio S, Kohno Y, Iwata Y, Arai M, Okumura H, Oshima K, Nadano D, Matsuda T. Glycosylated chicken ZP2 accumulates in the egg coat of immature oocytes and remains localized to the germinal disc region of mature eggs. Biology of Reproduction. 2014;91:107, 1-10.
 • Sasanami T, Murata T, Ohtsuki M, Matsushima K, Hiyama G, Kansaku N, Mori M. Induction of sperm acrosome reaction by perivitelline membrane glycoprotein ZP1 in Japanese quail (Coturnixjaponica ). Reproduction. 2007;133:41-49.
 • Sasanami T, Pan J and Mori M. Expression of perivitelline membrane glycoprotein ZP1 in the liver of Japanese quail (Coturnix japonica) after in vivo treatment with diethylstilbestrol. Journal of Steroid Biochemistry and molecular Biology. 2003;84:109-116.
 • Sasanami T, Yoshizaki N, Dohra H, Kubo H. Sperm acrosin is responsible for the sperm binding to the egg envelope during fertilization in Japanese quail (Coturnixjaponica ). Reproduction. 2011;142:267-276.
 • Serizawa M, Kinoshita M, Rodler D, Tsukada A, Ono H, Yoshimura T, Kansaku N, Sasanami T. Oocytic expression of zona pellucida protein 4 in Japanese quail (Coturnixjaponica ). Animal Science Journal. 2011;82:227-235.
 • Słowińska M, Olczak M, Liszewska E, Watorek W, Ciereszko A. Isolation, characterization and cDNA sequencing of acrosin from turkey spermatozoa. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology. 2010;157:127-136.
 • Wishart GJ. Quantitative aspects of sperm: egg interaction in chickens and turkeys. Animal Reproduction Science. 1997;48: 81-92.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0830-1644
Yazar: Mustafa Yiğit NİZAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1371-6297
Yazar: Murat SELÇUK
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { jpr606502, journal = {Journal of Poultry Research}, issn = {1302-3209}, eissn = {2147-9003}, address = {avukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şehit Cem Ersever Caddesi 9/11 Gayret Mahallesi Yenimahalle/ANKARA}, publisher = {Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {68 - 73}, doi = {10.34233/jpr.606502}, title = {Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon}, key = {cite}, author = {NİZAM, Mustafa Yiğit and SELÇUK, Murat} }
APA NİZAM, M , SELÇUK, M . (2019). Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon. Journal of Poultry Research , 16 (2) , 68-73 . DOI: 10.34233/jpr.606502
MLA NİZAM, M , SELÇUK, M . "Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon". Journal of Poultry Research 16 (2019 ): 68-73 <http://www.turkishpoultryscience.com/tr/issue/50928/606502>
Chicago NİZAM, M , SELÇUK, M . "Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon". Journal of Poultry Research 16 (2019 ): 68-73
RIS TY - JOUR T1 - Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon AU - Mustafa Yiğit NİZAM , Murat SELÇUK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34233/jpr.606502 DO - 10.34233/jpr.606502 T2 - Journal of Poultry Research JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 73 VL - 16 IS - 2 SN - 1302-3209-2147-9003 M3 - doi: 10.34233/jpr.606502 UR - https://doi.org/10.34233/jpr.606502 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tavukçuluk Araştırma Dergisi Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon %A Mustafa Yiğit NİZAM , Murat SELÇUK %T Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon %D 2019 %J Journal of Poultry Research %P 1302-3209-2147-9003 %V 16 %N 2 %R doi: 10.34233/jpr.606502 %U 10.34233/jpr.606502
ISNAD NİZAM, Mustafa Yiğit , SELÇUK, Murat . "Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon". Journal of Poultry Research 16 / 2 (Aralık 2020): 68-73 . https://doi.org/10.34233/jpr.606502
AMA NİZAM M , SELÇUK M . Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon. JPS. 2019; 16(2): 68-73.
Vancouver NİZAM M , SELÇUK M . Kanatlı Hayvanlarda Reprodüktif Mekanizma ve Fertilizasyon. Journal of Poultry Research. 2019; 16(2): 73-68.